Bostitch NL

Onze Planeet

Inbedding ECOSMARTTM IN ONZE ACTIVITEITEN

Onze wereldwijde waterstrategie is ontworpen om onze waterafvoer kwaliteit te verbeteren, ons waterverbruik te verminderen en ons beter voor te bereiden voor de toekomstige gevolgen van waterschaarste. Onze strategie omvat dat het beheer, van waar we onze activiteiten willen uitbreiden, bedrijven willen verwerven of nieuwe faciliteiten willen bouwen,
voor waterschaarste problemen worden begrepen en aangepakt. In 2015, hebben we ons productie- en distributie netwerk in kaart gebracht met behulp van de World Resources Institute Aquaduct Water Risk Atlas Tool.

Water Schaarste

Our global water strategy has been designed to improve our water discharge quality, reduce water consumption and better prepare us for the future effects of water scarcity. Our strategy includes managing where we will expand operations, acquire companies or build new facilities to ensure water scarcity concerns are understood and addressed. In 2015, we charted our manufacturing and distribution network using the World Resources Institute Aqueduct Water Risk Atlas tool.

ECOSMARTTM op kantoor

2015 stond onder meer voor de lancering van ons ECOSMART™ Kantoor Initiatief, ontworpen om een duurzame eco-vriendelijke kantooromgeving te creëren. Als een voortdurende inspanning om ons papier- en tonerverbruik te verminderen, moedigen we collega's aan om ook "Slimme Printstrategieën" in hun dagelijkse werkzaamheden te implementeren.

Duurzaamheidsprestatie

In 2015 hebben we onze ECOSMART™ filosofie uitgebreid door onze hele supply chain toe te voegen. Wij moedigen onze leveranciers dan ook aan om duurzaamheidsprocessen te gebruiken die niet alleen hunzelf ten goede vooruit helpen, maar die ook over de gehele supply chain ingezet kunnen worden. Het doel van onze onderzoeken is om de verbeteringsmogelijkheden te identificeren en onze leveranciers te helpen om voordelige procesverbeteringen te maken in verband met energie-, afval- en waterreductie. 180 van onze Aziatische gevestigde leveranciers werden gecontroleerd om hun duurzaamheid en EHS-prestaties te verbeteren.